Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người truy cập website và nhận thức được nhu cầu bảo vệ bất kỳ thông tin nào thu thập được. Chính sách này nêu rõ những thông tin chúng tôi có thể thu thập và cách sử dụng những thông tin đó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập cả thông tin cá nhân và không cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân đề cập đến bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn cụ thể, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin thanh toán. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn khi đăng ký nhận bản tin email hoặc liên hệ với chúng tôi để hỏi câu hỏi.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các phương pháp kỹ thuật khác để thu thập thông tin không cá nhân về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm những trang nào được truy cập nhiều nhất và người dùng nhấp vào quảng cáo nào. Không có thông tin cá nhân nào được lưu trữ hoặc thu thập bởi những phương pháp này.

Sử dụng thông tin

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được sử dụng để hoàn thành mục đích cụ thể mà nó dự định. Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Thông tin không cá nhân được thu thập để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn các mẫu sử dụng trên trang web của chúng tôi và cải thiện bố cục và nội dung trang web. Dữ liệu này được thu thập dưới dạng tổng hợp và không liên kết với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

Bảo vệ thông tin

Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn và thủ tục để bảo vệ bất kỳ thông tin nào, cá nhân hay khác, được xác định với một người thực tế. Chúng tôi cập nhật các biện pháp này khi cần thiết để đảm bảo chúng cung cấp đủ an ninh và quyền riêng tư dựa trên những tiến bộ của công nghệ.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập nội bộ vào thông tin cá nhân chỉ dành cho những nhân viên có nhu cầu biết. Bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động của trang web đều phải đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi và bị hạn chế về cách họ có thể sử dụng thông tin được gửi đến.

Cập nhật và Chỉnh sửa Thông tin

Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà bạn muốn cập nhật hoặc chỉnh sửa, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] với yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ vui lòng xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin theo yêu cầu.

Thay đổi Chính sách

Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó tại đây để bạn luôn biết được thông tin nào chúng tôi thu thập và sử dụng. Xem xét định kỳ trang này có thể giúp bạn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected], chúng tôi sẽ rất vui lòng làm rõ và thảo luận các câu hỏi của bạn. Hoặc cung cấp số điện thoại nếu phương thức liên hệ ưu tiên.